Smartteknologi i boligalarmer

Smartteknologi i boligalarmerDagens teknologi blir stadig smartere, og der man tidligere måtte ty til avanserte teknologiske løsninger for å styre alt fra temperaturer til lys i hjemmet, kan man i dag installere løsninger som gjør alt dette på langt smidigere måter enn hva man tidligere var vant til.

Nå finnes det såkalte smartmoduler man kan installere i hjemmet, og via enkle apper til mobiltelefonen kan man styre stort sett alt man kan tenke seg av elektronikk innenfor, og etter hvert også utenfor, husets fire vegger. Man kan dimme lyset, justere temperaturen i hvert enkelt rom for seg, og man kan skru alarmsystemer av og på etter eget forgodtbefinnende. Hele boligalarmen kan nemlig også styres gjennom smartteknologi.

Fullblods smartteknologi i alarmsystemene

I utgangspunktet er det ikke den helt store forskjellen på de tidligere alarmsystemene og dem med såkalt smartteknologi, og har man allerede en typisk boligalarm fra før av, vil det enkelt kunne bygges om til å benytte seg av smartteknologi i stedet for de mer tradisjonelle tekniske løsningene.

Forskjellen ligger i selve sentralen, eller hjernen om du vil, men alt av sensorer og detektorer kan fortsatt brukes hvis man ønsker det. Med en smartteknologisk styringsenhet i boligalarmen får man betraktelig flere muligheter enn med de mer tradisjonelle systemene, blant annet fjernkontroll via mobiltelefon eller andre enheter tilknyttet enten internett eller gsm-nettet. Et godt eksempel på dette er varsling via sms eller epost, og man kan styre alarmsystemet fra stort sett hele verden, bare det finnes tilgang til internett.

Du finner mer informasjon om boligalarm og deres teknologi på besteboligalarm.com.

Mobiltelefonens mange muligheter

Velger man en løsning tilpasset mobiltelefon kan man installere forskjellige løsninger som håndterer dette. Ved hjelp av apper kan man skru boligalarmen av og på som man ønsker, man kan skru den av og på i hvert enkelt rom, og man kan selvfølgelig bli varslet dersom noe uregelmessig skulle oppstå. Har man videoovervåking tilknyttet sentralen kan bilder fra disse overføres direkte, noe som også kan være praktisk dersom man for eksempel har dyr som er alene hjemme.

Enkel administrasjon i skyen

Mange leverandører tilbyr også skytjenester hvor all administrasjon styres utenfra. Fordelene med dette er mange. Man er ikke avhengig av selv å følge med på hva som til enhver tid skjer, og er man opptatt med andre ting vil noen andre få beskjed om eventuelle hendelser som bør sjekkes.

I og med det hele styres ved hjelp av programvare vil det være enkelt å gjenopprette alle innstillinger man gjør dersom det skulle oppstå tekniske problemer og det å legge til eller fjerne fysiske komponenter ikke krever avanserte tekniske kunnskaper ut over å plassere elementene der man ønsker dem, så ordnes alt det andre fra sentralt hold.

Legge til brukere

På samme måte som man selv kan administrere et alarmanlegg fra enten en mobiltelefon eller annen enhet med tilgang til internett kan man også legge til andre brukere som etterfølgende kan gjøre det samme. Enten midlertidig eller permanent, eller innen et gitt tidsrom. Hvilket er praktisk i de tilfeller hvor andre skal ha tilgang til deler av hjemmet og man ikke selv er til stede. Eksempelvis hvis det kommer en rørlegger som skal ha tilgang til kjøkkenet mellom klokken 10.00 og 11.30, så kan alarmen skrus av i disse rommene i denne perioden. Og eventuelt forlenges dersom det skulle vise seg å være nødvendig.

Ulempen med smartteknologi er selvfølgelig at man må ta visse grep rent sikkerhetsmessig, og alt som på en eller annen måte er tilknyttet enten et telenett eller internett vil på et eller annet tidspunkt utsettes for angrep fra personer med uærlige hensikter. Det å kunne skru av et alarmsystem uten fysisk å være tilstede er enhver innbruddstyvs våte drøm, men i kombinasjon med skytjenester vil overvåkingen av disse utløse reaksjoner dersom ureglementerte handlinger skulle oppstå. Er en alarm satt opp til å være påskrudd i for eksempel ferietiden, vil selskapet bak løsningen vite dette og ta kontakt dersom hele eller deler skulle manipuleres utenom denne tiden. Det samme hvis ukjente enheter skulle gjøre det samme.